بست مغزی فولادبست

بست مغزی فولادبست بست مغزی از جنس داکتیل است و جهت تقويت استحكام لوله هايی كه روی هم قرار دارند استفاده می شوند. در هر نوع داربست كه بيش از ۶ متر ارتفاع داشته باشد حتماً از اين ابزار استفاده خواهد شد.بست مغزی فولادبست اين ابزار داراي طول ۱۲۰ ميليمتر و جنس آن از فولاد […]