بست تیرآهنی فولادبست

بست تیرآهنی فولادبست بست چهاریپچ تیرآهنی نیز جنس آن داکتیل است که اجزا آن از ۱ عدد مهره دور۲۱، ۱ عدد واشر ۳ میل دور ۲۴ ، ۱ عدد پیم ۴۵*۹، ۱عدد پیچ ۷۰*۱۴ و ۱عدد پیچ چشمی است و ازیک لوله استفاده می‌شود.بست تیرآهنی فولادبست بست تیرآهنی برای پروژه‌هایی که تکیه‌گاه آن تیرآهن یا […]