بست فلزی چهار پيچ (فولادی)

بست فلزی چهار پيچ (فولادی) بست فلزی چهار پيچ متداولترين مورد استفاده در نصب داربست به شمار می رود و دارای وزنی معادل۱۶۵۰ گرم است كه قادر است وزنی معادلKg 1200 را تحمل نمايد و توسط چهارپيچ و مهره به لوله ديگر متصل می شود و زاويه ای كه پس از اتصال دو لوله تشكيل […]